Q.1
Прозрачна ли е работата на Районен съд Кнежа в действията си и реагира ли своевременно на жалбите и сигналите на гражданите?

Q.2
Според Вас, разумен ли е срока, в който се разглеждат делата ?

Q.3
Според Вас, делата отлагат ли се често?

Q.4
Според Вас кои са основните причини за отлагането на делата в Районен съд Кнежа?

Q.5
Как бихте оценили административното обслужване на гражданите в Районен съд Кнежа?

Q.6
Лесно ли се намира информация за администрацията на Районен съд Кнежа и нейните услуги?

Q.7
Намирате ли нужната Ви информация на Интернет страницата на Районен съд Кнежа?